INTERVENTNA DELA NA VIŠINI

IT01

VARNO DELO NA STREHI OB POSREDOVANJU PO VREMENSKIH UJMAH

TRAJANJE:1 dan + 3h teoretični del

KRAJ:Ljubljana, Kleče

KODA:IT01

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na strehah ob posredovanju po vremenskih ujmah.

Komu je tečaj namenjen?

Tečaj je namenjen prostovoljnim in poklicnim gasilcem in drugim pripadnikom civilne zaščite, ki posredujejo po vremenskih ujmah.

Predpogoji za udeležbo na tečaju

Kandidat mora biti primernega zdravja za delo na višini ter v dobri fizični in psihični kondiciji. Zaradi narave tečaja kandidat ne sme imeti strahu pred višino.

Minimalna starost kandidata je 18 let.

Oprema kandidata

Na praktičnem delu tečaja potrebuje kandidat osebno zaščitno obleko, čelado, rokavice in varnostno obutev.

Vsebina tečaja

Praktičen del tečaja poteka na realnih in namensko postavljenih objektih. Razmerje med tečajniki in inštruktorji naj ne bi presegalo 4:1.

Teoretični del tečaja obsega:

 • Spoznavanje osebne varovalne opreme (OVO)
 • Osebni pregled OVO
 • Skladiščenje in vzdrževanje OVO
 • Faktor padca
 • Osnovni vozli
 • Osnove sidrišč
 • Možnosti varovanega dostopa na streho
 • Delo na strehi in gibanje
 • Varnost pri delu
 • Varen sestop s strehe

Praktični del tečaja obsega:

 • Nameščanje OVO
 • Uporaba OVO
 • Izdelava osnovnih vozlov
 • Izdelava vrvne ograje
 • Izdelava sidrišč
 • Vzpenjanje na streho s sprotnim postavljanjem varovanja
 • Vzpenjanje na streho po v naprej pripravljeni vrvi
 • Osnovno prekrivanje strehe s folijo
 • Osnovno prekrivanje strehe s strešniki
 • Sestop s strehe

Ocenjevanje

Tečajniki izvedejo zaključno vajo z vsemi elementi, ki so zaobjeti v tečaju. Inštruktorji prevzamejo vlogo vodenja vaje in so na voljo za posvet in vprašanja.

Potrdilo

Kandidatom, ki uspešno zaključijo tečaj, se izda potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem preizkusu. Priporočljivo je obnavljanje tečaja po enem letu.

Tečaj je pogoj za udeležbo pri nadaljnjih tečajih na to tematiko: IT02 Interventno prekrivanje streh po vremenskih ujmah, IT03 Zahtevno prekrivanje streh in uporaba električnih in motornih rezal na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah.

program v pdf obliki:

produkcija: menARTS