REŠEVANJE

REŠEVANJE Z VRVNO TEHNIKO IZ GLOBIN IN VIŠIN - 1. STOPNJA

TRAJANJE:5 dni + izpitni dan (4h)

KRAJ:Ljubljana

KODA:IT11

Na tečaju bodo kandidati pridobili znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za preprosta in srednje zahtevna reševanja ljudi in živali iz globin in višin v urbanem in naravnem okolju. Kandidati bodo pridobili ustrezna znanja iz vrvne tehnike, prve pomoči ter vodenja reševanj.

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen prostovoljnim in poklicnim gasilcem in drugim pripadnikom reševalnih enot, ki se pri svojem delu srečujejo z reševanji iz globin in višin v urbanem ali naravnem okolju.

Predpogoji za udeležbo na tečaju

Kandidat mora biti primernega zdravja za delo na višini ter v dobri fizični in psihični kondiciji. Zaradi narave tečaja kandidat ne sme imeti strahu pred višino.

Minimalna starost kandidata je 18 let.

Oprema kandidata

Na tečaju potrebuje kandidat osebno zaščitno obleko, čelado, rokavice in varnostno obutev.

Vsebina tečaja

Vsak dan tečaja je sestavljen iz teoretičnega predavanja, teoretičnih vaj, praktičnih prikazov in praktičnih vaj.

Praktičen del tečaja poteka na realnih in namensko postavljenih objektih ter na realnih lokacijah v naravi. Razmerje med tečajniki in inštruktorji naj ne bi presegalo 4:1.

Vsebina tečaja po dneh

Dan 1:

 • Osnove vrvne tehnike.
 • Vozli, ki se uporabljajo v vrvni tehniki.
 • Teorija sidrišč in pritrdišč, izdelava najrazličnejših sidrišč, izračuni sil in obremenitev.

Po prvem dnevu tečaja je predvidoma dva dni (vikend) prosto, da lahko kandidati samostojno utrdijo znanje in veščine vozlov in sidrišč, kar je predpogoj za kvalitetno nadaljevanje tečaja.

Dan 2:

 • Hitra obnovitev prvega dne tečaja
 • Osebna varovalna oprema (OVO) reševalca
 • Pregled osebne varovalne opreme
 • Varnost pri delu na višini in nad globino
 • Privezovanje in varovanje reševalcev
 • Spust po vrvi in uporaba naprav za preprečevanje padca (back-up)
 • Dostopi z uporabo samovarovalnega kompleta
 • Osnove uporabe helikopterja kot sredstva za dostop

Dan 3:

 • Spoznavanje reševalne opreme
 • Namestitev reševalnega pasu na ponesrečenca
 • Namestitev ponesrečenca v koritasta nosila
 • Namestitev reševalca za zagotavljanje spremstva ponesrečencu
 • Pripenjanje koritastih nosil v horizontalni in vertikalni smeri
 • Osnove prve in nujne medicinske pomoči s poudarkom na imobilizaciji in temeljnih postopkih oživljanja

Dan 4:

 • Postopki reševanja z višine z uporabo reševalnega pasu in koritastih nosil
 • »pick-off« tehnike
 • Realni scenariji
 • Osnove sistemov škripcev

Dan 5:

 • Uporaba trinožca
 • Postopki reševanja iz globin
 • Realni scenariji
 • Kombinirano reševanje (na gor in dol)
 • Samo-reševanje
 • Reševanje sodelavca
 • Vodenje preprostih in srednje zahtevnih reševanj

Po petem dnevu tečaja je predvidoma en dan prost, da se lahko tečajniki samostojno pripravijo na preizkus znanja.

Dan 6:

 • Teoretični in praktični preizkus znanja

Ocenjevanje

Tečajniki opravijo pisni preizkus znanja z vsemi elementi, ki so zaobjeti v tečaju, ter zaključno vajo z realnim scenarijem, kjer inštruktor prevzame vlogo vodje reševalne enote.

Potrdilo

Kandidatom, ki uspešno zaključijo tečaj, se izda potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem preizkusu. Priporočljivo je obnavljanje tečaja po dveh letih.

Kandidati, ki uspešno zaključijo ta tečaj, se lahko udeležijo nadaljevalnega tečaja, ki zaobjema zahtevna in najzahtevnejša reševanja ter zahtevne dostope.

program v pdf obliki:

produkcija: menARTS