REŠEVANJE

REŠEVANJE Z VRVNO TEHNIKO IZ GLOBIN IN VIŠIN - 2. STOPNJA

TRAJANJE:6 dni

KRAJ:Ljubljana

KODA:IT12

Na tečaju bodo kandidati pridobili znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za zahtevna in najzahtevnejša reševanja ljudi in živali iz globin in višin v urbanem in naravnem okolju. Kandidati bodo pridobili ustrezna znanja iz vrvne tehnike, prve pomoči ter vodenja reševanj.

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen prostovoljnim in poklicnim gasilcem in drugim pripadnikom reševalnih enot, ki se pri svojem delu srečujejo z zahtevnimi reševanji iz globin in višin v urbanem ali naravnem okolju in vodjam reševalnih enot.

Predpogoji za udeležbo na tečaju

Kandidat mora biti primernega zdravja za delo na višini ter v dobri fizični in psihični kondiciji. Zaradi narave tečaja kandidat ne sme imeti strahu pred višino.

Tečaj: Reševanje z vrvno tehniko iz globin in višin 1. stopnja (IT11)

Tečaja se lahko direktno udeležijo pripadniki gorske ali jamarske reševalne službe z aktivnim operativnim članstvom ter reševalci, ki so se usposabljali po katerem od uveljavljenih programov v Sloveniji ali tujini. Kandidat mora zagotoviti potrdilo oziroma diplomo, Inštitut Vertikala pa si pridružuje pravico do sprejemnega izpita, da lahko zagotovi kvalitetno in nemoteno izvajanje tečaja.

Minimalna starost kandidata je 18 let.

Oprema kandidata

Na tečaju potrebuje kandidat osebno zaščitno obleko, čelado, rokavice in varnostno obutev.

Vsebina tečaja

Vsak dan tečaja je sestavljen iz teoretičnega predavanja, teoretičnih vaj, praktičnih prikazov in praktičnih vaj.

Praktičen del tečaja poteka na realnih in namensko postavljenih objektih ter na realnih lokacijah v naravi. Razmerje med tečajniki in inštruktorji naj ne bi presegalo 4:1.

Vsebina tečaja po dneh:

Dan 1:

 • Ponovitev prvega in drugega dne tečaja TI11
 • Nekaj dodatnih vozlov potrebnih za najzahtevnejša reševanja
 • Dostopi po kovinskih konstrukcijah z uporabo kompleta za samovarovanje

Dan 2:

 • Dostopi po vrvi na dol z uporabo različnih naprav
 • Dostopi po vrvi na gor in tehnike žemarjenja
 • Samo-reševanje
 • Reševanje sodelavca
 • Dostopi preko vozlov v obe smeri

Dan 3:

 • Reševalna oprema
 • Prva in nujna medicinska pomoč
 • Uporaba vrečastih nosil in namestitev ponesrečenca
 • Prehod med horizontalno in vertikalno postavitvijo nosil med reševanjem
 • Reševanje z višine
 • Reševanje z višine preko zahtevnega roba
 • Reševanje z višine z odmiki
 • Realni scenariji

Dan 4:

 • Reševanje iz globine
 • Reševanje iz globine z odmikom
 • Reševanje iz globine preko zahtevnega roba
 • Kombinirano reševanje z vsemi elementi
 • Realni scenariji

Dan 5:

 • Teorija vrvnih žičnic (tirolska traverza)
 • Izračuni sil in obremenitev
 • Hitra žičnica (guiding line)
 • Prave horizontalne žičnice
 • Žičnice z naklonom
 • Sistemi za horizontalne in vertikalne premike
 • Postopek križne vleke

Po petem dnevu sta predvidoma dva dneva (vikend) prosta, da se lahko kandidati samostojno pripravijo na preverjanje znanja.

Dan 6:

 • Vodenje zahtevnih reševanj in reševanj na več deloviščih
 • Težki in neobičajni dostopi
 • Teoretični in praktični preizkus znanja

Ocenjevanje

Tečajniki opravijo pisni preizkus znanja z vsemi elementi, ki so zaobjeti v tečaju, ter zaključno vajo z realnim scenarijem. Tudi vodenje posamezne vaje izvedejo kandidati sami.

Potrdilo

Kandidatom, ki uspešno zaključijo tečaj, se izda potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem preizkusu. Priporočljivo je obnavljanje tečaja po dveh letih.

program v pdf obliki:

produkcija: menARTS