REŠEVANJE

VAROVANJE PRED PADCEM Z VIŠINE IN REŠEVANJE V ADRENALINSKIH PARKIH

TRAJANJE:1 dan

KRAJ:Ljubljana

KODA:IT13

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito upravljanje z adrenalinskim parkom.

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen upravljalcem adrenalinskih parkov.

Predpogoji za udeležbo na tečaju

Kandidat mora biti primernega zdravja za delo na višini ter v dobri fizični in psihični kondiciji. Zaradi narave tečaja kandidat ne sme imeti strahu pred višino.

Minimalna starost kandidata je 18 let.

Oprema kandidata

Na tečaju potrebuje kandidat osebno zaščitno obleko, rokavice in varnostno obutev.

Vsebina tečaja

Praktičen del tečaja poteka na realnih in namensko zgrajenih objektih. Razmerje med tečajniki in inštruktorji naj ne bi presegalo 4:1.

Teoretični del tečaja obsega:

 • Zakonska podlaga in predpisi
 • Spoznavanje osebne varovalne opreme (OVO)
 • Osebni pregled OVO
 • Skladiščenje in vzdrževanje OVO
 • Faktor padca
 • Spoznavanje parka
 • Postopki sprejema stranke
 • Pravila parka
 • Dolžnosti upravljalca
 • Postopki ob izrednih dogodkih
 • Pravilna izbira varovanja
 • Osnove prve pomoči

Praktični del tečaja obsega:

 • Nameščanje OVO
 • Uporaba OVO
 • Sprejem stranke
 • Pomoč onemogli stranki
 • Reševanje stranke s parka

Ocenjevanje

Tečajniki opravijo krajši pisni izpit in praktični preizkus z vsemi elementi, ki so jih spoznali na tečaju.

Potrdilo

Kandidatom, ki uspešno zaključijo tečaj, se izda potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem preizkusu. Priporočljivo je obnavljanje tečaja po dveh letih.

program v pdf obliki:

produkcija: menARTS