REŠEVANJE

REŠEVANJE Z ŽIČNIC

TRAJANJE:3 dni

KRAJ:Ljubljana

KODA:IT14

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito reševanje z žičnic.

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen upravljalcem žičniških sistemov, gasilcem ter reševalcem.

Predpogoji za udeležbo na tečaju

Kandidat mora biti primernega zdravja za delo na višini ter v dobri fizični in psihični kondiciji. Zaradi narave tečaja kandidat ne sme imeti strahu pred višino.

Minimalna starost kandidata je 18 let.

Oprema kandidata

Na tečaju potrebuje kandidat osebno zaščitno obleko, rokavice in varnostno obutev.

Vsebina tečaja

Praktičen del tečaja poteka na realnih in namensko zgrajenih objektih. Razmerje med tečajniki in inštruktorji naj ne bi presegalo 4:1.

Teoretični del tečaja obsega:

 • Spoznavanje osebne varovalne opreme (OVO)
 • Osebni pregled OVO
 • Skladiščenje in vzdrževanje OVO
 • Spoznavanje žičniških naprav
 • Spoznavanje reševalne opreme
 • Faktor padca
 • Osnovni vozli
 • Osnove sidrišč
 • Možnosti varovanja pred padcem z višine
 • Pravilna izbira varovanja
 • Varni dostopi na steber
 • Pozicioniranje na delovni točki
 • Varnost pri delu
 • Postopki reševanja s sedežnice
 • Postopki reševanja s kabinske žičnice in gondole
 • Postopki evakuacije večjega števila udeležencev
 • Spremljevalne dejavnosti in logistika

Praktični del tečaja obsega:

 • Nameščanje OVO
 • Uporaba OVO
 • Izdelava osnovnih vozlov
 • Izdelava sidrišč
 • Varni dostopi na stebre
 • Varen prehod s stebra na jeklenico
 • Reševanje s sedežnice
 • Reševanje s kabinske žičnice
 • Organizacija logistike

Ocenjevanje

Tečajniki opravijo krajši pisni izpit in praktični preizkus z vsemi elementi, ki so jih spoznali na tečaju.

Potrdilo

Kandidatom, ki uspešno zaključijo tečaj, se izda potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem preizkusu. Priporočljivo je obnavljanje tečaja po dveh letih.

program v pdf obliki:

produkcija: menARTS