REŠEVANJE

VRVNA TEHNIKA ZA VODNIKE REŠEVALNIH PSOV - 1. STOPNJA

TRAJANJE:1 dan

KRAJ:Ljubljana

KODA:IT15

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na višini z uporabo osebne vrvne tehnike. Tečaj je zasnovan na osebni vrvni tehniki ter dostopom ter pozicioniranju na delovne točke.

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen vodnikom reševalnih psov.

Predpogoji za udeležbo na tečaju

Kandidat mora biti primernega zdravja za delo na višini ter v dobri fizični in psihični kondiciji. Zaradi narave tečaja kandidat ne sme imeti strahu pred višino.

Minimalna starost kandidata je 18 let.

Oprema kandidata

Na tečaju potrebuje kandidat osebno zaščitno obleko, rokavice in varnostno obutev.

Vsebina tečaja

Praktičen del tečaja poteka na realnih in namensko zgrajenih objektih. Razmerje med tečajniki in inštruktorji naj ne bi presegalo 4:1.

Teoretični del tečaja obsega:

 • Spoznavanje osebne varovalne opreme (OVO)
 • Osebni pregled OVO
 • Skladiščenje in vzdrževanje OVO
 • Faktor padca
 • Osnovni vozli
 • Osnove sidrišč
 • Varni dostopi na delovno točko s spustom po vrvi
 • Pozicioniranje na delovni točki
 • Varnost pri delu
 • Varen sestop z delavne točke
 • Varovalni back-up sistemi

Praktični del tečaja obsega:

 • Nameščanje OVO
 • Uporaba OVO
 • Izdelava osnovnih vozlov
 • Izdelava sidrišč
 • Izdelava vrvne ograje
 • Spust po vrvi
 • Spust po vrvi s psom
 • Pozicioniranje na delavni točki ter gibanje ob vrvni ograji
 • Spust druge osebe ali psa z uporabo vrvne zavore
 • Reševanje sodelavca, ki obvisi na vrvi
 • Samo-reševanje

Ocenjevanje

Tečajniki opravijo krajši pisni izpit in praktični preizkus z vsemi elementi, ki so jih spoznali na tečaju.

Potrdilo

Kandidatom, ki uspešno zaključijo tečaj, se izda potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem preizkusu. Priporočljivo je obnavljanje tečaja po dveh letih.

program v pdf obliki:

produkcija: menARTS