DELO NA VIŠINI

SAMO-REŠEVANJE Z DVIŽNE PLATFORME

TRAJANJE:4 ure

KRAJ:Ljubljana

KODA:IT23

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno samo-reševanje v primeru okvare dvižne platforme.

Komu je tečaj namenjen?

Tečaj je namenjen uporabnikom dvižnih platform vseh vrst.

Predpogoji za udeležbo na tečaju

Kandidat mora biti primernega zdravja za delo na višini ter v dobri fizični in psihični kondiciji. Zaradi narave tečaja kandidat ne sme imeti strahu pred višino.

Minimalna starost kandidata je 18 let.

Oprema kandidata

Na praktičnem delu tečaja potrebuje kandidat osebno zaščitno obleko, rokavice in varnostno obutev.

Vsebina tečaja

Praktičen del tečaja poteka na 18. metrski dvižni platformi.

Teoretični del tečaja obsega:

 • Spoznavanje osebne varovalne opreme (OVO)
 • Osebni pregled OVO
 • Skladiščenje in vzdrževanje OVO
 • Osnovni vozli
 • Pripetja na platformi
 • Kompleti za samoreševanje
 • Samo-reševanje

Praktični del tečaja obsega:

 • Nameščanje OVO
 • Uporaba OVO in kompletov za samo-reševanje
 • Izdelava osnovnih vozlov
 • Izdelava pripetij
 • Samo-reševanje

Ocenjevanje

Tečajniki opravijo krajši pisni izpit in praktični preizkus z vsemi elementi, ki so jih spoznali na tečaju.

Potrdilo

Kandidatom, ki uspešno zaključijo tečaj, se izda potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem preizkusu. Priporočljivo je obnavljanje tečaja po dveh letih.

program v pdf obliki:

produkcija: menARTS