DELO NA VIŠINI

VARNO DELO NA VIŠINI ZA ODRSKE DELAVCE

TRAJANJE:1 dan

KRAJ:Ljubljana

KODA:IT24

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na višini pri postavljanju odrskih konstrukcij in montaži scenskih elementov ter naprav za posebne učinke.

Komu je tečaj namenjen?

Tečaj je namenjen monterjem koncertnih odrskih konstrukcij, gledališkim odrskim delavcem, varnostnim inženirjem ter tonskim in svetlobnim mojstrom.

Predpogoji za udeležbo na tečaju

Kandidat mora biti primernega zdravja za delo na višini ter v dobri fizični in psihični kondiciji. Zaradi narave tečaja kandidat ne sme imeti strahu pred višino.

Minimalna starost kandidata je 18 let.

Oprema kandidata

Na praktičnem delu tečaja potrebuje kandidat osebno zaščitno obleko, rokavice in varnostno obutev.

Vsebina tečaja

Praktičen del tečaja poteka na realnih in namensko zgrajenih objektih. Razmerje med tečajniki in inštruktorji naj ne bi presegalo 4:1.

Teoretični del tečaja obsega:

 • Spoznavanje osebne varovalne opreme (OVO)
 • Osebni pregled OVO
 • Skladiščenje in vzdrževanje OVO
 • Faktor padca
 • Osnovni vozli
 • Osnove sidrišč
 • Varen dostop na delovno točko (s spustom po vrvi, plezanjem po konstrukciji)
 • Pozicioniranje na delovni točki
 • Varnost pri delu
 • Varen sestop z delavne točke

Praktični del tečaja obsega:

 • Nameščanje OVO
 • Uporaba OVO
 • Izdelava osnovnih vozlov
 • Izdelava sidrišč
 • Vzpenjanje do delovne točke s sprotnim postavljanjem varovanja
 • Vzpenjanje do delavne točke z uporabo kompleta za samo-varovanje
 • Spust po vrvi
 • Varno delo na višini
 • Pozicioniranje na delavni točki
 • Varnostni ukrepi pri uporabi električnega ali motornega orodja

Ocenjevanje

Tečajniki opravijo krajši pisni izpit in praktični preizkus z vsemi elementi, ki so jih spoznali na tečaju.

Potrdilo

Kandidatom, ki uspešno zaključijo tečaj, se izda potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem preizkusu. Priporočljivo je obnavljanje tečaja po dveh letih.

program v pdf obliki:

produkcija: menARTS