DELO NA VIŠINI

DELO NA VIŠINI Z UPORABO VRVNE TEHNIKE - 1. STOPNJA

TRAJANJE:3 dni

KRAJ:Ljubljana

KODA:IT26

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na višini z uporabo vrvne tehnike.

Komu je tečaj namenjen?

Tečaj je namenjen vsem, ki se pri svojem poklicu srečujejo z delom na višini in nad globino. Tečaj je namenjen vzdrževalcem, višinskim delavcem, čistilcem, monterjem...

Predpogoji za udeležbo na tečaju

Kandidat mora biti primernega zdravja za delo na višini ter v dobri fizični in psihični kondiciji. Zaradi narave tečaja kandidat ne sme imeti strahu pred višino.

Minimalna starost kandidata je 18 let.

Oprema kandidata

Na praktičnem delu tečaja potrebuje kandidat osebno zaščitno obleko, rokavice in varnostno obutev.

Vsebina tečaja

Praktičen del tečaja poteka na realnih in namensko zgrajenih objektih. Razmerje med tečajniki in inštruktorji naj ne bi presegalo 4:1.

Teoretični del tečaja obsega:

 • Spoznavanje osebne varovalne opreme (OVO)
 • Osebni pregled OVO
 • Skladiščenje in vzdrževanje OVO
 • Faktor padca
 • Osnovni vozli
 • Osnove sidrišč
 • Varni dostopi na delovno točko s spustom po vrvi
 • Varni dostopi na delovno točko z vzpenjanjem po vrvi
 • Varni dostopi na delovno točko s plezalo tehniko
 • Varni dostopi na delovno točko z uporabo samovarovalnega kompleta
 • Pozicioniranje na delovni točki
 • Varnost pri delu
 • Varen sestop z delavne točke
 • Varovalni back-up sistemi

Praktični del tečaja obsega:

 • Nameščanje OVO
 • Uporaba OVO
 • Izdelava osnovnih vozlov
 • Izdelava sidrišč
 • Spust po vrvi
 • Tehnike vzpenjanja po vrvi
 • Varno delo na višini
 • Pozicioniranje na delavni točki
 • Varnostni ukrepi pri uporabi električnega ali motornega orodja
 • Reševanje sodelavca, ki obvisi na vrvi
 • Samo-reševanje

Ocenjevanje

Tečajniki opravijo krajši pisni izpit in praktični preizkus z vsemi elementi, ki so jih spoznali na tečaju.

Potrdilo

Kandidatom, ki uspešno zaključijo tečaj, se izda potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem preizkusu. Priporočljivo je obnavljanje tečaja po dveh letih.

program v pdf obliki:

produkcija: menARTS