DELO NA VIŠINI

VARNO DELO NA STREHI

TRAJANJE:1 dan

KRAJ:Ljubljana

KODA:IT27

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na poševnih strehah.

Komu je tečaj namenjen?

Tečaj je namenjen krovcem, monterjem fotovoltaičnih sistemov, ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z delom na poševnih strehah.

Predpogoji za udeležbo na tečaju

Kandidat mora biti primernega zdravja za delo na višini ter v dobri fizični in psihični kondiciji. Zaradi narave tečaja kandidat ne sme imeti strahu pred višino.

Minimalna starost kandidata je 18 let.

Oprema kandidata

Na praktičnem delu tečaja potrebuje kandidat osebno zaščitno obleko, rokavice in varnostno obutev.

Vsebina tečaja

Praktičen del tečaja poteka na realnih in namensko zgrajenih objektih. Razmerje med tečajniki in inštruktorji naj ne bi presegalo 4:1.

Teoretični del tečaja obsega:

 • Spoznavanje osebne varovalne opreme (OVO)
 • Osebni pregled OVO
 • Skladiščenje in vzdrževanje OVO
 • Faktor padca
 • Osnovni vozli
 • Osnove sidrišč
 • Možnosti varovanega dostopa na streho
 • Delo in gibanje na strehi
 • Varnost pri delu
 • Varen sestop s strehe

Praktični del tečaja obsega:

 • Nameščanje OVO
 • Uporaba OVO
 • Izdelava osnovnih vozlov
 • Izdelava vrvne ograje
 • Izdelava sidrišč
 • Vzpenjanje na streho s sprotnim postavljanjem varovanja
 • Vzpenjanje na streho po vnaprej pripravljeni vrvi
 • Pozicioniranje na strehi
 • Delo na strehi
 • Sestop s strehe

Ocenjevanje

Tečajniki izvedejo zaključno vajo z vsemi elementi, ki so zaobjeti v tečaju. Inštruktorji prevzamejo vlogo vodenja vaje in so na voljo za posvet in vprašanja.

Potrdilo

Kandidatom, ki uspešno zaključijo tečaj, se izda potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem preizkusu. Priporočljivo je obnavljanje tečaja po dveh letih.

program v pdf obliki:

produkcija: menARTS