DELO NA VIŠINI

DELO NA VIŠINI IN VAROVANJE PRED PADCEM Z VIŠINE

TRAJANJE:1 dan

KRAJ:Ljubljana

KODA:IT28

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na višini.

Komu je tečaj namenjen?

Tečaj je namenjen vsem, ki se pri svojem poklicu srečujejo z delom na višini in nad globino. Tečaj je namenjen vzdrževalcem, monterjem, fasaderjem, gradbincem, čistilcem ter varnostnim inženirjem v podjetjih kjer se srečujejo s temi nevarnimi deli.

Predpogoji za udeležbo na tečaju

Kandidat mora biti primernega zdravja za delo na višini ter v dobri fizični in psihični kondiciji. Zaradi narave tečaja kandidat ne sme imeti strahu pred višino.

Minimalna starost kandidata je 18 let.

Oprema kandidata

Na praktičnem delu tečaja potrebuje kandidat osebno zaščitno obleko, rokavice in varnostno obutev.

Vsebina tečaja

Praktičen del tečaja poteka na realnih in namensko zgrajenih objektih. Razmerje med tečajniki in inštruktorji naj ne bi presegalo 4:1.

Teoretični del tečaja obsega:

 • Zakonska podlaga in predpisi
 • Spoznavanje osebne varovalne opreme (OVO)
 • Osebni pregled OVO
 • Skladiščenje in vzdrževanje OVO
 • Faktor padca
 • Osnovni vozli
 • Osnove sidrišč
 • Možnosti varovanja pred padcem z višine
 • Pravilna izbira varovanja
 • Varni dostopi na delovno točko
 • Pozicioniranje na delovni točki
 • Varnost pri delu

Praktični del tečaja obsega:

 • Nameščanje OVO
 • Uporaba OVO
 • Izdelava osnovnih vozlov
 • Izdelava vrvne ograje
 • Izdelava sidrišč
 • Varovanje pred padcem na gradbenem odru
 • Varovanje pred padcem pri montaži stavbnega pohištva, strojnih inštalacij...
 • Varovanje pred padcem na navpičnih lestvah
 • Varovanje pred padcem pri dostopanju na razne konstrukcije
 • Varno delo na višini

Ocenjevanje

Tečajniki opravijo krajši pisni izpit in praktični preizkus z vsemi elementi, ki so jih spoznali na tečaju.

Potrdilo

Kandidatom, ki uspešno zaključijo tečaj, se izda potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem preizkusu. Priporočljivo je obnavljanje tečaja po dveh letih.

program v pdf obliki:

produkcija: menARTS