DELO NA VIŠINI

VARNO DELO NA VIŠINI OB UREJANJU BREŽIN IN STRUG

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na višini ob urejanju brežin in strug.več...

VRVNA TEHNIKA PRI IZVAJANJU IN SNEMANJU POSEBNIH EFEKTOV KASKADERSKIH PRIZOROV

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na višini pri izvajanju in snemanju posebnih efektov kaskaderskih prizorov.več...

SAMO-REŠEVANJE Z DVIŽNE PLATFORME

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno samo-reševanje v primeru okvare dvižne platforme.več...

VARNO DELO NA VIŠINI ZA ODRSKE DELAVCE

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na višini pri postavljanju odrskih konstrukcij in montaži scenskih elementov ter naprav za posebne učinke.več...

VRVNA TEHNIKA PRI IZVAJANJU VZDRŽEVALNIH DEL NA INDUSTRIJSKI INFRASTRUKTURI

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na višini pri izvajanju vzdrževalnih del na industrijski infrastrukturi.več...

DELO NA VIŠINI Z UPORABO VRVNE TEHNIKE - 1. STOPNJA

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na višini z uporabo vrvne tehnike.več...

VARNO DELO NA STREHI

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na poševnih strehah.več...

DELO NA VIŠINI IN VAROVANJE PRED PADCEM Z VIŠINE

Na tečaju bodo kandidati pridobili osnovna znanja, spretnosti in razumevanja, ki so potrebna za varno in učinkovito delo na višini.več...

produkcija: menARTS